Náhodný obrázek

Praha 1999
Poreč 2012

 

 

Tradiční zbraně taiji


Nedílnou součástí výcviku taiji je také cvičení se zbraněmi. Tradičními zbraněmi stylu mistra Yang Chengfu(a) je šavle, meč, tyč a kopí.

 

Každá zbraň má jinou charakteristiku a slouží jinému účelu. Zbraně prodlužují paže cvičícího a v konečném důsledku slouží obdobnému cíli jako tuishou, dalu a sanshou. Cvičící se snaží získat stejnou citlivost a přesnost ruky prodloužené čepelí šavle, meče nebo kopím, jakou nabyl při cvičení tuishou, dalu a sanshou.

 

Šavle dao 刀 se řadí mezi zbraně krátké. Je to zbraň primárně sečná, lze s ní však také bodat a provádět i jiné techniky. Cvičení s šavlí zatěžuje hlavně ramena a paže.

 

Meč jian 劍 se taktéž řadí mezi krátké zbraně. Tato zbraň byla ve staré Číně nazývána králem zbraní. Je to zbraň primárně bodná, lze s ní však i sekat (cílem jsou velice často zápěstí, předlotí, kolena). Procvičuje hlavně předloktí a zápěstí.

 

Tyč gun 棍 se řadí mezi zbraně dlouhé. Využití tyče v taiji je téměř identické s kopím.

 

Kopí qiang 槍 se řadí mezi zbraně dlouhé. Je to zbraň primárné bodná, lze s ním však i sekat a tlouct. Cvičení s kopím zatěžuje hlavně nohy a záda.

 

Předpokladem řádného cvičení se zbraněmi je zvládnutí sestavy 108 pozic a tuishou.

 

 

Tradiční čínská lukostřelba  射

 

V rámci Školy tradičního taiji funguje od roku 2015 Klub čínské lukostřelby s názvem San Jian , jehož cílem je studium a výcvik tradiční čínské lukostřelby.

 

Klub je otevřen všem zájemcům o tradiční čínskou lukostřelbu.

 

V případě zájmu nás kontaktujte.

 

 

射  射    射  射      射    射    射   射