Náhodný obrázek

Poreč 2012, druhá část
Taiji na střeše

 

 

Tradiční zbraně taiji


Nedílnou součástí výcviku taiji je také cvičení se zbraněmi. Tradičními zbraněmi stylu mistra Yang Chengfu(a) je šavle, meč, tyč a kopí.

 

Každá zbraň má jinou charakteristiku a slouží jinému účelu. Zbraně prodlužují paže cvičícího a v konečném důsledku slouží obdobnému cíli jako tuishou, dalu a sanshou. Cvičící se snaží získat stejnou citlivost a přesnost ruky prodloužené čepelí šavle, meče nebo kopím, jakou nabyl při cvičení tuishou, dalu a sanshou.

 

Šavle dao 刀 se řadí mezi zbraně krátké. Je to zbraň primárně sečná, lze s ní však také bodat a provádět i jiné techniky. Cvičení s šavlí zatěžuje hlavně ramena a paže.

 

Meč jian 劍 se taktéž řadí mezi krátké zbraně. Tato zbraň byla ve staré Číně nazývána králem zbraní. Je to zbraň primárně bodná, lze s ní však i sekat (cílem jsou velice často zápěstí, předlotí, kolena). Procvičuje hlavně předloktí a zápěstí.

 

Tyč gun 棍 se řadí mezi zbraně dlouhé. Využití tyče v taiji je téměř identické s kopím.

 

Kopí qiang 槍 se řadí mezi zbraně dlouhé. Je to zbraň primárné bodná, lze s ním však i sekat a tlouct. Cvičení s kopím zatěžuje hlavně nohy a záda.

 

Předpokladem řádného cvičení se zbraněmi je zvládnutí sestavy 108 pozic a tuishou.

 

 

Tradiční čínská lukostřelba  射

 

V rámci Školy tradičního taiji funguje od roku 2015 Klub čínské lukostřelby s názvem San Jian , jehož cílem je studium a výcvik tradiční čínské lukostřelby.

 

Klub je otevřen všem zájemcům o tradiční čínskou lukostřelbu.

 

V případě zájmu nás kontaktujte.

 

 

射  射    射  射      射    射    射   射