Náhodný obrázek

Poreč 2009
Poreč 2012

 

 

Taijiquan jako tradiční umění života


Taijiquan je tradiční čínské umění předávané z generace na generaci od konce období severní dynastie Sung 宋朝 (960-1279) . Jeho vnik a vývoj byl od počátku formován třemi hlavními filosofickými směry staré Číny, taoismem, konfuciánstvím a buddhismem. 

 

Laozi Kongzi Damo

                       Laozi 老子                                Kongzi 孔子                             Damo 達摩

 

Zhang Sanfeng

Zhang Sanfeng 張三丰