Náhodný obrázek

Poreč 2012
Poreč 2012, třetí část

 

 

Tuishou 推手, neboli přetlačování, je druh párového cvičení, při kterém se oba cvičící v pomalém tempu cyklicky střídají v provádění čtyř hlavních obranných a útočných technik, které si osvojili při procvičování sestavy: odchýlení peng 棚, zatažení lu 履, odtlačení ji 擠, odstrčení an 按 s využitím neutralizace hua 化.

 

Tuishou se cvičí nejprve na místě za použití jedné ruky, následně oběma. Po zvládnutí cvičení oběma rukama na místě se cvičící pohybují lineárně vpřed a vzad a využívají všechny techniky tuishou.

 

Skrze tuishou získávají cvičící větší citivost rukou, předloktí a následně celého těla na dotek, jeho směr a intenzitu, tj. dovednost zvanou „poslouchání“. Tuishou je tréninková metoda, ne zápas. Oba cvičící při tuishou pomáhají jeden druhému nabývat nové dovednosti.

 

Předpokladem řádného nácviku tuishou je zvládnutí sestavy 108 pozic.

 

Dalu 大履, neboli velké zatažení, či čtyři rohy, je druh tui shou, kdy se oba cvičící pohybují po diagonálách za použití čtyř podpůrných technik: stržení cai 採, rozdělení lie 列, úder loktem zhou 肘 a úder ramenem kao 靠. Dalu slouží stejnému cíli jako tuishou, avšak rozšiřuje repertoár technik a směrů pohybu.

 

Sanshou 散手 je druh tuishou a dalu, kdy se oba cvičící pohybují libovolně v různých směrech za použítí libovolných technik. Je to druh volného „řízeného“ zápasu.

 

Cílem tuishou, dalu a sanshou není vítězství nad protivníkem. Všechna tři cvičení jsou tréninkové metody, které slouží k získání specifické citlivosti na dotek, dovednosti zvané „poslouchání“, dále k odhadu správné vzdálenosti, úhlu a načasování, jak v obraně, tak v útoku.