Náhodný obrázek

Poněšice 2005 Listopad
Západ slunce nad Porečí

 

 

Taoismus 道教 je čínská filosofická i náboženská tradice, která klade důraz na harmonii s tao. Tao 道 (v zápisu pinyin Dao) znamená cestu nebo princip a lze ho najít i v pozdějších čínských filosofických směrech, např. v konfuciánství. Tao představuje něco, co je zároveň zdrojem i hybnou silou všeho, co existuje.

 

Klíčovou prací taoismu je Tao te ting 道德經 (v zápisu pinyin Dao De Jing). Kniha obsahuje učení připisované taoistickému mudrci Laozi 老子 a je datována do 4. století př. n. l. Společně s knihou mudrce Zhuangzi 莊子 tvoří tyto dva texty filosofický základ taoismu.

 

Laozi

Laozi 老子

 

Původní filosofický taoismus byl přirozeně individuální. Časem se však vytvořily institucionální formy taoismu a vznikla řada různých škol. Taoismus vnitřní alchymie hlásá, že pro zdraví, dlouhověkost a nesmrtelnost je nutná proměna (změna) těla, mysli i ducha. Za základ zdraví považuje harmonický oběh vnitřní energie, zvané čchí.

 

Zájem taoismu o zdraví vedl k vývoji technik, které kultivují tělo, mysl i ducha. Nejznámější z nich je qigong (čchí-kung) 氣功, tzv. práce s energií. Techniky qigongu, často spojované s dechovými cvičeními, jsou někdy statické, jindy v pohybu. Z taoismu vzešla také řada forem meditace. Některé slouží k utišení mysli a soustředění, jiné zase ke kultivaci a oběhu vnitřní energie čchí. Všechny tyto techniky a cvičení jsou součástí taiji.

 

 

ztišená mysl, klidné srdce a dech

 

měkkost, poddajnost, neagresivnost

 

nepřestálý kruhový pohyb

 

To vše jsou taoistické koncepty a principy vycházející z tao te ting, jež se uplatňují při cvičení taijiquan. Taoismus klade důraz na přirozenost, spontánnost a jednoduchost, zproštěné touhy. Ponejvíce však na koncept wu wei 無爲 (nejednání/nekonání) jako na hlavní etický koncept taoismu. „Člověk má konat aniž by konal.“

 

Tři poklady taoismu San Bao 三寶 odkazují na tři taoistické ctnosti:

 

1) Ci 慈 soucit, slitování, laskavost, láska

2) Jian 慈 umírněnost, jednoduchost, střídmost, zproštění od touhy

3) Bugan wei tianxia xian 不敢為天下先 „nechtěj mít náskok před světem“. Tato věta se vztahuje k taoistické snaze vyhnout se předčasnému odchodu ze světa. Věta vyjadřuje pokoru a skromnost.

 

Nejznámější taoistický klášter se nachází v pohoří Wutangshan 武当山. Je spojován se jménem taoistického mnicha Zhang Sanfenga 張三丰, legendárního tvůrce umění taijiquan.

 

 

Zhang Sanfeng 

Zhang Sanfeng 張三丰