Náhodný obrázek

Poreč 2006
Poněšice 2005

 

 

Taijiquan jako qigong


Třetím důležitým aspektem taiji je qigong 氣功 (čchí kung).

 

Taijiquan rovná se qigong. Taijiquan je qigong v pohybu. Taijiquan je jednou z vysokých forem qigongu.

 

Qigong je druh cvičení, které napomáhá řádnému oběhu energie qi (čchí) v lidském těle a zajišťuje jeho správné a přirozené fungování. Abychom pochopili termín qigong 氣功 (čchí kung), musíme nejprve vědět, co je to qi 氣 (čchí).

 

Čchí je energie, přirozená síla, která prostupuje celým vesmírem a je zdrojem všeho života. Podle Knihy proměn existují tři druhy čchí, souhrnně nazývané San Cai 三才. Nebeská 天氣 (tianqi) , pozemská 地氣 (diqi) a lidská 人氣 (renqi).

 

Nebeská čchí je nejsilnější a tvoří ji síly vesmíru, jejichž působnosti je vystavena celá naše planeta (např. vesmírné a sluneční záření, přitažlivost měsíce, apod.)

 

Pozemská čchí absorbuje čchí nebeskou a je jí ovlivňována. (např. počasí, klima, zemský magnetismus, energetické linie na povrchu země, apod.)

 

Lidská čchí je pak ovlivňována jak nebeskou tak i pozemskou čchí. Do kategorie lidské čchí spadá čchí všech živých organismů na Zemi.

 

Slovo gong 功 (kung) je zkratkou slovního spojení gongfu 功夫 (kungfu), které vyjadřuje čas, trpělivost, energii a námahu vynaloženou a potřebnou ke zvládnutí nějakého úkolu, činnosti nebo umění.

 

Qigong je tedy dlouhodobé systematické studium a cvičení, jež se zabývá působením čchí na lidský organismus. Podle způsobu využití lze qigong rozdělit do několika kategorií: učenecký, lékařský, bojový, náboženský (taoistický, buddhistický).

 

Nejvýznamějším a nejdůležitějším qigongovým cvičením je cvičení taiji jako takového.

 

Vedle qigongu v pohybu, spadají do výuky i qigongová cvičení ve stoje na místě a jejich varianty v sedě a v leže.

 

Taijiquan napomáhá růstu a kultivaci vnitřní energie qi (čchí) a jejímu hladkému oběhu celým tělem. Vede tak k přirozenému zdraví, zpomaluje proces stárnutí a prodlužuje délku lidského života.