Náhodný obrázek

Taiji v Mostě
Poreč 2008

 

 

Taijiquan jako meditace


Druhým důležitým aspektem taiji je meditace.

 

Meditací je míněn proces vědomého a řízeného zacílení mysli (teď a tady), při němž dochází k postupnému zpomalování a nakonec až úplnému zastavení toku myšlenk, slov či obrazů.

 

Cílem meditace v taiji je celkové ztišení mysli a následné zklidnění a hluboké uvolnění celého těla.

 

Taijiquan je způsobem meditace v pohybu.

 

Nejvýznamějším a nejdůležitějším meditačním cvičením je cvičení taiji jako takového.

 

Výuka zahrnuje i meditační cvičení v stoje na místě zvaná zhan zhuang 站桩 (stojící sloup). Wuji zhan zhuang 無極 站桩, taiji zhan zhuang 太極 站桩 a hun yuan zhan zhuang 浑元 站桩, jakož i jejich varianty v sedě a v leže.